Ģimenei draudzīgas vides veidošanas pamatā ir sabiedrības līdzdalība un pašvaldības attieksme