Iesaistot pašvaldību speciālistus un vietējos iedzīvotājus, ar ES atbalstu izstrādāts Latvijā pirmais novada mobilitātes plāns