Informācija iedzīvotājiem par Raunas novada domes darbību sākot ar š.g. 13. maiju