Informācija par ārkārtas domes sēdi 15.07.2021., plkst.15.30