Informācija politiskajām partijām, politisko partiju apvienībām to dalībniekiem