Inovāciju koprades laboratorija vieno pārtikas nozares uzņēmējus un pētniekus vēl nebijušā eksperimentā