Investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās