Īstenots projekts un “Kārkli” ir gatavi uzņemt pirmos iemītniekus!!!