Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā, mainoties DRN nodokļa likmei