Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtībā Raunas novadā 2020. gadā