Izsludināta LEADER projektu konkursa 8. kārta uzņēmējdarbības attīstībai