Jaunā uzņemšana LIAA Valmieras biznesa inkubatora pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās