Jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem rudenī pieejami vairāki mācību kursi izaugsmes veicināšanai