Klātienes semināri par datu apstrādi un digitālajiem rīkiem Vidzemes NVO