Konkurss iedzīvotāju iniciatīvām Raunas novadā “Sabiedrība ar dvēseli”