Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas iespējas ZAAO darbības reģionā