Līdz 12.maijam LAD klientu pieņemšana klātienē nenotiek