Līdz 16.augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums