Līdzfinansējuma saņemšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai