LM piesaistīs papildus finansējumu deinstitucionalizācijas programmai