“Novietnes infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves” datu iesniegšana