NVA uzsāk akciju sezonas nodarbinātības veicināšanai