Pakalpojumi iedzīvotājiem tiks sniegti epidemioloģiski drošā vidē