Par darba dienas pārcelšanu Raunas novada domes struktūrvienībās