Par dzeramā ūdens sistēmu iekārtu un rezervuāru dezinfekcijas darbiem