Par izmaiņām maršrutā Nr. 6278 Cēsis–Drusti–Jaunpiebalga