Par komersantu atvieglojumiem ārkārtējās situācijas laikā