Par migrējošo zosu nodarīto kaitējumu lauksaimniecībā