Par pasta pakalpojumu turpmāku sniegšanu Drustu pagastā