Par PMLP darba organizāciju ārkārtējās situācijas apstākļos