Par projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā”