Par pusdienu atbalsta nodrošināšanu 1. – 12. klašu skolēniem (par maiju)