Par Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Edgars Avotiņš