Pārskata par stāvokli ganāmpulka novietnē iesniegšana