Piedalies Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes projektu dienās Vidzemē