Piestāj “Vidzemes pieturvietās” tūrisma izstādē “Balttour 2020”