Pirms mācību gada sākuma atgādiniet bērniem par drošību