Pirms mācību gada sākuma pārrunājiet ar bērniem drošības jautājumus