Raunas novada aptaujas “Par Raunas novada piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajā iedalījumā” rezultāti