Raunas novada dome izsludina konkursu uz Raunas vidusskolas direktora amata