Raunas novada domes Zemes lietu speciāliste Daina Kļaviņa atvaļinājumā