PASĀKUMS ATCELTS: Raunas pagasta politiski represētie aicināti un piemiņas pasākumu Drustos