Raunas pilsdrupu 2020. gada konservācijas darbu pieņemšana