Raunēnietis atgriežas mājās ar vērienīgiem plāniem par vēja parka izveidi