Rīcības ar sadzīves atkritumiem Covid-19 risku mazināšanai