Smiltenes novada attīstības dokumentu publiskā apspriešana no 4.11.2021.-3.12.2021