Smiltenes novada dome aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru