Sociālajiem pakalpojumiem ir jābūt balstītiem cilvēka vajadzībās