Strauji augusi interese par eksporta darījumu apdrošināšanu uz attīstītajām valstīm