Tiek mainīta Covid-19 pacienta izolācijas izbeigšanas kārtība